Zapraszamy na Konferencję

Szanowni Państwo,

Polacy niewiele wiedzą o wołowinie, nie rozumieją, czym jest wołowina kulinarna.
Czas obalić stereotypy związane z tym gatunkiem mięsa – że jest twarde, trudne
do przyrządzenia i drogie. Warto zmienić kulinarne upodobania Polaków, bo soczysta,
krucha i smaczna wołowina, to mięso z wielkim potencjałem i z przyszłością.
Oznakowana i certyfikowana wołowina kulinarna ma szansę ożywić rynek tego mięsa
w Polsce.

12 i 13 września 2011 r. w SGGW w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa
konferencja naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach
Unii Europejskiej”
realizowana w ramach projektu naukowego „Optymalizacja
produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”
.

Celem tego wyjątkowego wydarzenia jest wskazanie dróg rozwoju segmentu wołowiny
kulinarnej w Polsce oraz odpowiedź m.in. na pytania:

- Czym jest holistyczne podejście do produkcji i konsumpcji żywności?
- Czym jest innowacyjna produkcja wołowiny?
- Jakie korzyści niesie konsumentom i wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw ?
- Jak wdrażać wyniki projektu oraz światowej nauki do praktyki biznesowej i rynkowej
związanej z produkcją wołowiny o wysokiej i gwarantowanej jakości?

Konferencja i projekt badawczy będący jej zaczynem są filarem budowy segmentu
wołowiny kulinarnej w Polsce.
Chcemy drogą badań naukowych i porównawczych zidentyfikować bariery dla produkcji
i konsumpcji wołowiny. Chcemy i potrafimy udowodnić, że produkcja wołowiny może być
dla całego łańcucha opłacalnym biznesem, co potwierdzają doświadczenia zagranicznych
partnerów, a także przekonać producentów, właścicieli zakładów mięsnych i handlowców,
że celem projektu jest zaproponowanie im gotowych, starannie opracowanych
i udokumentowanych rozwiązań.

Konferencja będzie unikalną platformą dyskusji i wymiany doświadczeń, pozwoli
naukowcom jeszcze lepiej poznać oczekiwania producentów, przetwórców,
dystrybutorów i klientów, by jak najbardziej precyzyjnie przygotować receptę na udany
biznes wołowinowy. Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw będą mieli szansę usłyszeć
o korzyściach, jakie niesie dla nich biznes wołowy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną po raz pierwszy rezultaty i wyniki badań
prowadzonych od półtora roku, na każdym etapie łańcucha - od produkcji, przez
dystrybucję po komunikację z konsumentem. Badania obejmują analizę barier rozwoju
rynku wołowiny, odpowiadają na pytania o poziom wiedzy i nastawienie do
podejmowanych w Polsce prób produkcji i sprzedaży wołowiny gwarantowanej jakości
QMP. Ciekawe są wyniki badań barier popytu i preferencji konsumenckich: czego
konsument oczekuje, jakie ma uwagi, jak postrzega wołowinę?
Dzięki badaniom wiadomo, jak będzie wyglądała komunikacja z konsumentem poprzez
etykietę wołowiny o gwarantowanej jakości. Firmy, które zdecydują się produkować
wołowinę w systemie QMP, otrzymają narzędzia skutecznej komunikacji z konsumentem.

Zachęcamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu
wołowego w Polsce. Udział przedstawicieli branży i jej otoczenia: producentów żywca,
paszy, ubojni, przetwórni, dystrybutorów mięsa, przedstawicieli sieci handlowych,
szefów kuchni i reprezentantów konsumentów ułatwi szybszy i pełniejszy dostęp do
informacji wszystkim zainteresowanym produkcją wysokiej i gwarantowanej jakości
wołowiny QMP.

Konferencja to niezwykła w naszym życiu gospodarczym propozycja zerwania z tradycją
jałowego debatowania. Ma określony cel i adresatów. Chodzi o dyskusję i przekazanie
konkretnych informacji: jak w produkcji żywności rozumieć strategie przyszłości oparte
na konsumenckich orientacjach?
Strategie, które dadzą podstawę opłacalnemu biznesowi: opartemu na precyzyjnie
zaplanowanej produkcji i dystrybucji, która bezbłędnie trafi w oczekiwania konsumenta,
dając mu pełną satysfakcję.

Z poważaniem

prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
– Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
krystyna_gutkowska@sggw.pl

dr hab. Agnieszka Wierzbicka prof. SGGW
– Kierownik Projektu Naukowego
agnieszka_wierzbicka@sggw.pl

Jerzy Wierzbicki
– Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy