Zdaniem ekspertów: Zmniejszymy bariery niewiedzy i nieufności

Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Sytuację w krajowej produkcji wołowiny można określić jako szklankę, która jest do połowy pusta lub do połowy pełna. My wolimy drugą ewentualność, co oznacza, że są realne możliwości szybkiego zwiększenia produkcji wołowiny, dokładnie pod potrzeby krajowego konsumenta. Rolnicy są gotowi produkować żywiec wołowy wyższej jakości, ale dotąd nie wiedzieli jak, po co lub dla kogo? Dotychczasowe wyniki projektu badawczego oparte na szerokich badaniach konsumenckich, a także dotyczące technologii produkcji żywca, uboju i przechowania mięsa przedstawimy podczas konferencji, by podczas tego profesjonalnego i unikalnego wydarzenia przekonać uczestników łańcucha produkcji i dostaw wołowiny w systemie QMP, że skorzystanie z wiedzy, którą przekażemy, pozwoli na opłacalność i atrakcyjność ekonomiczną działalności. Prowadzone w ramach projektu badania określą szczegółowo, jakiego rodzaju wołowiny oczekuje konsument. Oczekiwania te dotyczą nie tylko smaku, kruchości czy przydatności kulinarnej mięsa, ale również np. wyglądu, a więc barwy, obecności tłuszczu śródmięśniowego czy zewnętrznego. Oczekiwania te można spełnić, dobierając odpowiednie rasy bydła mięsnego i właściwe żywienie, termin uboju, okres dojrzewania mięsa i sposób ekspozycji do sprzedaży. Warunkiem sukcesu jest też ścisła współpraca producenta żywca z zakładami mięsnymi, który musi być świadomy, jakiego rodzaju mięso ma dostarczyć na rynek, by konsumenci byli usatysfakcjonowani. Trzeba również odbudować zaufanie producentów żywca do klasyfikacji i wyceny stosowanej przez zakłady, by hodowcy wiedzieli, że za surowiec dobry i skrojony na miarę oczekiwań konsumentów, otrzymają dobrą zapłatę, która uczyni produkcję opłacalną. Mamy ambicję i wiarę, że konferencja będzie pierwszym ogniwem, które przełamie bariery niewiedzy, niechęci i niezrozumienia, które dotąd paraliżowały efektywną działalność łańcucha produkcji i dostaw wołowiny, a także uniemożliwiały skuteczną realizację programów rozwoju produkcji i konsumpcji tego mięsa.

« powórt

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy