Program Konferencji

Międzynarodowa Konferencja podsumowująca realizację Projektu ProOptiBeef
27 maja 2015 r. - Centrum Wodne SGGW, ul. Ciszewskiego 6, Warszawa

 

10:00 - 11:00

Rejestracja

11:00 – 11:15

Uroczyste otwarcie Konferencji 

11:15 – 11:35

Wdrożeniowy charakter Projektu ProOptiBeef, prezentacja zrealizowanych wskaźników produktu oraz osiągniętych wskaźników rezultatu.
Dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW

11:35 – 12:35

Przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych współpracujących z Konsorcjum realizującym Projekt ProOptiBeef.

12:35 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 13:00

Wdrożenie prokonsumenckich strategii marketingowych szansą na inteligentny rozwój polskiego sektora wołowiny.
Mgr inż. Jerzy Wierzbicki

13:00 – 13:15

Szanse rozwoju rynku wołowiny w Polsce z perspektywy konsumenckiej.
Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

13.15 – 13:30

Wartość rzeźna różnych kategorii mieszańców bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z rasami mięsnymi.
Prof. dr hab. Zenon Nogalski

13:30 – 13:45

Ocena wpływu genotypu i poziomu żywienia na przebieg opasania młodego bydła.
Dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM

13:45 – 14:00

Efekty krzyżowania towarowego w Polsce w świetle rezultatów Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.
Dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW, dr inż. Marcin Gołębiewski

14:00 – 14:45

Lunch

14:45 – 15:00

Perspektywy wykorzystania obiektywnej zautomatyzowanej oceny tusz wołowych w Polsce.
Inż. Jacek Pisula, mgr inż. Karolina Wnęk

15:00 – 15:15

Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych kulinarnego mięsa wołowego z tusz mieszańców rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno – białej (HF) z rasami bydła mięsnego.
Dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM

15:15 – 15:30

Czynniki wpływające na zawartość i profil mięśniowego kolagenu wołowego.
Dr inż. Monika Modzelewska-Kapituła

15:30 – 15:45

Analiza wpływu stopnia degradacji białek na jakość mięsa wołowego pozyskanego z zwierząt wyhodowanych w Projekcie.
Dr inż. Andrzej Półtorak, mgr inż.Małgorzata Moczkowska

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 16:15

Wpływ nowoczesnych systemów pakowania na wybrane cechy jakościowe mięsa wołowego.
Dr inż. Andrzej Półtorak, mgr inż. Joanna Łopacka

16:15 – 16:30

Interaktywna Baza Wiedzy.
Mgr inż. Alicja Woźniak

16:30 – 16:45

OntoBeef DB - ontologicznie ufundowana baza danych dla składowania, przetwarzania, integracjii wielokrotnego wykorzystania danych eksperymentalnych.
Dr Robert Trypuz – KUL

17:00

Uroczysta kolacja

 

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy