Komitet Honorowy

Minister Gospodarki Janusz Piechociński
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki
JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański
JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy