Komitet Naukowy

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wierzbicka – przewodnicząca
Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Prof. dr hab. Zenon Nogalski
Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz
Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Prof. zw dr hab. Edward Pospiech
Prof. dr hab. Inż. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Małgorzata Jaros
Dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM
Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth
Dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW
Dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM
Dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM
Dr hab. Inż. Maciej Kuboń
Dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
Dr inż. Andrzej Półtorak
Dr inż. Marcin Gołębiewski
Dr Robert Trypuz
Mgr inż. Jerzy Wierzbicki
Mgr inż. Alicja Woźniak
Inż. Jacek Pisula
 
Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy