ProOptiBeef – prekursor inteligentnego rozwoju

Treść: 

27 maja 2015 r. w Centrum Wodnym SGGW odbędzie się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca realizację Projektu ProOptiBeef. Organizatorem spotkania jest Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną główne założenia oraz efekty Projektu. Kierownik Projektu Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Wierzbicka przedstawi wdrożeniowy charakter ProOptiBeef oraz zaprezentuje osiągnięte rezultaty, Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki omówi prokonsumenckie strategie marketingowe jako szansę na inteligentny rozwój sektora, zaś Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska podsumuje szanse rozwoju rynku wołowiny z perspektywy konsumentów. Ponadto zostaną poruszone tematy wartości rzeźnej bydła, oceny wpływu żywienia i genotypu na przebieg opasania, efektów krzyżowania bydła czy oceny tusz wołowych i wiele innych.
W Komitecie Honorowym spotkania zasiadają Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, zaś patronem honorowym jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele polskich i międzynarodowych ośrodków naukowych, instytucji związanych z sektorem rolno-spożywczym i przede wszystkich branża – producenci żywca wołowego, przetwórcy.
źródło: farmer.pl

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy