Projekt z wizją, na lata

Wołowina z przyszłością, to mięso kulinarne produkowane w systemie gwarantowanej jakości QMP. To projekt z wizją, na lata.

W dniach 12 i 13 września 2011 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej” realizowana w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody””.

Konferencja i projekt badawczy będący jej zaczynem są filarem budowy segmentu wołowiny kulinarnej w Polsce. To wyjątkowe wydarzenie ma przede wszystkim wytyczyć krótką i prostą drogę transferu wyników badań i osiągnięć naukowych do praktyki rynkowej. Jego celem jest wskazanie dróg rozwoju segmentu wołowiny kulinarnej w Polsce.

Jak rozumieć innowacyjność w produkcji wołowiny?

Chodzi o budowanie długofalowych strategii w oparciu o lojalność konsumentów, o nakierowanie produkcji i obrotu w łańcuchu dostaw na korzyści płynące dla producentów i dystrybutorów z integracji wokół produkcji w systemie gwarantowanej jakości, wynikające przede wszystkim  z korzyści konsumentów. Chodzi o promocję dobrych relacji nauki i biznesu – branży mięsnej, o rozwijanie takich technologii produkcji żywca wołowego i mięsa, które zapewnią satysfakcję konsumentów na akceptowalnym lub wyższym poziomie.

Chodzi też o rozwój produkcji w takich systemach, które motywują producentów rolnych i przetwórców do wytwarzania wołowiny spełniającej w wysokim stopniu wymagania konsumentów. Wołowina z przyszłością, to mięso kulinarne produkowane w systemie gwarantowanej jakości QMP. To projekt z wizją, na latamówi Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Produkcja wołowiny QMP opiera się na wiedzy i badaniach naukowych rynku i konsumentów. To mocny filar opłacalności produkcji, a jego silnym wsparciem  jest projekt „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”. Chodzi o rozwój nowego segmentu rynku wołowego – rozwój z korzyścią dla wszystkich uczestników biznesu. Wołowina kulinarna, certyfikowana i oznakowana ma szansę ożywić rynek mięsa w Polsce. Będziemy o tym dyskutować na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się 12-13 września br. w warszawskiej SGGW.

Konferencja jest naukowa, ale tak zorganizowana, by przyciągnąć świat nauki, polityki, administracji państwowej i unijnej, przedstawicieli branży mięsnej i handlowej, media. Będziemy dyskutować także o tym, czy w tak rozumianym kontekście innowacyjności - rolnictwo europejskie jest innowacyjne?

 

Polski

Komitet Honorowy

 

Patronat Honorowy

Patroni Branżowi

        

Patroni Medialni

          
      

 

Ogranizatorzy